Kokemäen kaupunki ja Kokemäen Yrittäjät ry ovat solmineet elinvoimalupauksen, jonka viisi painopistealuetta tähtäävät entistä yrittäjäystävällisempään ilmapiiriin sekä kaupungin elinvoiman vahvistamiseen. Elinvoimalupaus allekirjoitettiin yrittäjäyhdistyksen ja kaupunginvaltuuston yhteisessä tapaamisessa torstaina 13.10.2022

Kokemäen yrittäjäyhdistys ja Kokemäen kaupunginvaltuusto tapasivat Vanhan Yhteiskoulun valtuustosalissa, jossa ohjelmaan sisältyi paneelikeskustelu sekä yhteisen elinvoimalupauksen allekirjoitus. Elinvoimalupauksella kaupunki sitoutuu yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta.

”Elinvoimalupauksen merkitys on suuri. Koemme elinkeinoelämän merkityksen tärkeänä ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen on huomioitu kaupungin strategian painopistealueissa. Kaupungin keskeinen rooli on toimia johon meillä on käytössä useita työkaluja kuten yritysneuvonta, kaavoitus ja lupa-asiat. Haluamme kannustaa jo olemassa olevia yrityksiä sekä uusia yrityksiä kehittämään toimintaansa ja hakemaan markkinoilta kasvua ja kilpailukykyä”, kaupunginjohtaja Teemu Nieminen sanoo.

Elinvoimalupauksen viisi painopistealuetta ovat toimiva vuoropuhelu, sujuva kaavoitus- ja lupaprosessi, yrittäjämyönteiset hankinnat, yritysvaikutusten arviointi sekä yrittäjyyteen kannustaminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen. Painopistealueiden toteutumista seurataan jokavuotisen tapaamisen yhteydessä kaupungin edustajien ja yrittäjäyhdistyksen välillä.

Elinvoimalupauksen hyväksyivät allekirjoituksella kaupungin ja yrittäjäyhdistyksen puolesta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marjatta Sutinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Seppälä, kaupunginjohtaja Teemu Nieminen sekä Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen.

Paneelikeskustelussa Kokemäen kaupunginvaltuuston ryhmäpuheenjohtajat vastasivat yrittäjäyhdistyksen ennalta laatimiin kysymyksiin. Kysymysten aihealueina olivat muun muassa asuminen, kuntalaisten ja yrittäjien sitouttaminen sekä kaupungin tämänhetkiset kärkihankkeet. Lisäksi yrittäjäyhdistys sekä kaupungin edustajat kiittivät puolin ja toisin toimivasta ja avoimesta keskusteluyhteydestä.

”Monessa yhteydessä olemme kehuneet, miten hyvin yhteistyö toimii kaupungin ja yhdistyksemme välillä. Suora keskusteluyhteys on ollut voimissaan viimeisen 11 vuoden ajan kaupungin ollessa yhdistyksemme hallituksen kokouksissa lähes poikkeuksetta edustettuna”, Suovanen kiittää.