Vesistömme tarjoavat monipuolisia hyötyjä virkistyskäytön, kalastuksen, vesitalouden ja maatalouskäytön tarpeisiin. Terveet vesistöt edistävät kaikkia näitä toimintoja, jotka hyödyntävät vesiluontoa ja siihen liittyvää kulttuuria kestävästi ja tuottavat alueelle kestävää kasvua. Vesiluonnon merkitys esimerkiksi hyvinvoinnin lähteenä on yhä kasvava, ja se kulkee käsi kädessä vesien hyvän tilan kanssa.

Satavesi järjestää työpajan Aittakarin leirikeskuksessa, jossa pyritään edistämään toimenpiteitä sisältävää konkretiahanketta Sääksjärven valuma-alueella sekä mahdollisesti järvellä alueen vedenlaadun parantamiseksi. Onko sinun maillasi ehkä sopiva kohde, johon voisi tehdä vesienhallinta- tai kosteikkoratkaisun, ennallistaa tai tehdä kaloille elinalueita? Onko ajatuksena hoitokalastaa tai niittää vesikasvillisuutta?

Tilaisuuden tarkempi ohjelma on jutussa alla.

Kokousjärjestelyiden onnistumiseksi ilmoitathan osallistumisesta työpajaan sekä mahdollisista erityisruokavalioista viimeistään perjantaina 30.9.2022 alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Aika: Tiistai 4.10. kello 13.00-16.00

Paikka: Aittakarin leirikeskus, Sääksjärventie 110, 32920 Sääksjärvi

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/4111881CB54B871C

Lisätietoja: Anna Soirinsuo, Varsinais-Suomen ELY-keskus (anna.soirinsuo@ely-keskus.fi, puh. 050 340 7065)

Tervetuloa!

Kutsu on nähtävissä myös Satavesi-ohjelman www-sivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/satavesi

Ohjelma:

13.00       Tervetulosanat

Kari Ylikoski, Kokemäenjoki-ryhmän puheenjohtaja ja Kokemäen kaupungin sekä Nakkilan   kunnan ympäristöasiantuntija

13.15        Kauvatsan reitin suunnitelma Sääksjärven kunnostushankkeen suunnittelun apuna

                 Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta 2020 esittelee tehdyn Kauvatsan reitin     yleissuunnitelmaa Sääksjärven osalta sekä ajankohtaiset asiat reitin yläosan vesistöjen                 osalta.

13:40        Kipsin levityksen mahdollisuudet vesistönhoidollisena toimenpiteenä

                 Anna Soirinsuo esittelee maanlaajuiseksi levinneen Kipsi-hankkeen puolesta kipsin levityksen mahdollisuuksia kunnostushanketta tukevana työkaluna.

14.00        Työpaja teemalla Elämyksiä ja elinvoimaa Satakunnan vesistä

Osio 1: Pohditaan yhteisesti millaisella kokoonpanolla, ja mihin toimiin kohdentaen Sääksjärvelle voitaisiin ryhtyä tuottamaan konkretiaan keskittyvää hanketta.

  • Millaisia haasteita vesistön tilaan liittyen on tunnistettu?
  • Mitä elementtejä hankkeeseen tulisi sisällyttää?
  • Millaista yhteistyötä hankkeen aikaansaamiseksi tarvitaan?
  • Mitä osioita hankkeeseen tulisi sisällyttää?

Mahdollisuus tuoda esiin potentiaalisia hankekohteita.

Työskentelyn lomassa iltapäiväkahvit.

16.00        Tilaisuus päättyy