Finnamyl Oy on tehnyt Kokemäen kaupungille ilmoituksen koe­luontoisesta toiminnasta, joka koskee ammoniumsulfaattiliuoksen välivarastointia Finnamylin ympäristöluvassa olevaan, asfaltilla päällystettyyn maapohjaiseen altaaseen Hiivolantiellä Kuurolassa, Pumpulan kylässä kiinteistöllä 271-443-10-5.

Kuulutus

Valitusosoitus