Päivitys 8.9.2022 kello 17.00:

Voimakadun putkirikko korjattu 

Korjaustyö Krootilassa on tehty, mutta vesijohtoverkoston huuhtelu on alussa, joten vettä ei vielä riitä talojohtoihin. Normaalin vedenpaineen arvioidaan palautuvan klo 18:00:n aikoihin.

Korjaustöiden jälkeen saattaa esiintyä veden samentumista ja vedenpaineen alenemaa verkoston huuhtelun vuoksi. Mikäli korjaustyön jälkeen samentumaa vedessä esiintyy, kannattaa vettä juoksuttaa, kunnes vesi on kirkasta.

Pahoittelemme häiriöitä vedenjakelussa. 

 

______________________________________

Voimakadun varressa sijaitseva vesijohto on rikkoutunut ja vedentulo alueella on heikentynyt/keskeytynyt. Asiaa tutkitaan, ja korjaustyöt aloitetaan mahdollisimman pian.  

Hanat tulee muistaa sulkea, ettei tilanteen korjaantuminen aiheuta vesivahinkoja. Korjaustöiden jälkeen saattaa esiintyä veden samentumista ja vedenpaineen alenemaa verkoston huuhtelun vuoksi. Mikäli samentumaa vedessä esiintyy, kannattaa vettä juoksuttaa ensisijaisesti talon ulkovesipisteestä, kunnes vesi on kirkasta.  

Tiedotamme kaupunkilaisia heti lisätietoja saataessa, kuitenkin viimeistään perjantaina 9.9.2022 aamulla kello 8.00.

Pahoittelemme häiriöitä vedenjakelussa.