Kokemäki haluaa olla keskusteleva ja asukaslähtöinen kaupunki sekä tuoda kuntalaiset ja yrittäjät lähemmäksi vuosittain tehtävää talousarvion laadintatyötä. Tavoitteena on luoda läpinäkyvyyttä sekä osallistaa kuntalaisia osallistuvan budjetoinnin avulla.  

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat ja toimijat otetaan mukaan kaupungin budjettia koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.  

Osallistu Kokemäen kaupungin vuoden 2023 budjetin laadintaan ja tuo ideasi esille! Minkälaisia investointeja kaupungin tulisi sinun mielestäsi tehdä, jotta se palvelisi entistä paremmin nykyisiä ja tulevia asukkaita sekä alueen yritystoimintaa? Kaupunki on varannut vuoden 2023 osallistuvaan budjetointiin 45 000 euroa. Ehdotettu investointi-idea tulee pystyä toteuttamaan vuoden 2023 aikana. 

Anna ideallesi ääni ja tuo se myös muiden kuuluville! Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä tai täyttämällä kyselylomakkeen kirjastossa. Osallistumisaika on 11.7.-14.8.2022.

Ensimmäisessä vaiheessa kuntalaisilta ja yrityksiltä toivotaan ideoita vuoden 2023 investoinneista, joista elinvoimalautakunta poimii toteutuskelposet ideat jatkoon painottaen seuraavia arvoja:  

Viimeisessä vaiheessa kuntalaiset pääsevät äänestämään jatkoon päässeistä ideoista jättäen oman kädenjälkensä kaupungin ensi vuoden talousarvioon. Äänestys järjestetään syys-lokakuussa 2022. 

Kaupungin säännösten mukaan investoinnilla tarkoitetaan yli 15 000 euron hankintaa, joka voi olla mikä vain konkreettinen, tavara, rakennus tai esimerkiksi tie. Hankinta voi liittyä myös olemassa olevan rakennuksen, tien tai muun vastaavan kunnostukseen tai parantamiseen. Investointien ulkopuolelle on kuitenkin tässä yhteydessä suljettu erilaiset palvelut sekä kaupungin toimivallan alle kuulumattomat hankinnat. Talousarvion mahdollistaessa, toteutukseen voidaan valita myös useampi investointi-idea.