Kokemäen kaupungin elinvoimalautakunta päätti viime syksynä käynnistää ilmastohankkeen, jonka tavoitteena on luoda kaupungille oma ilmasto-ohjelma. Ilmasto-ohjelman ideoinnista vastaa kaupungin johtoryhmä yhdessä ympäristöasiantuntijan kanssa.

Viime syksynä Kokemäellä käynnistyi ilmastohanke, jonka tavoitteena on määritellä ne teot, joita kaupunki tekee yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa vihreän siirtymän edistämiseksi. Hankkeen taustalla vaikuttavat Kokemäen tuoreessa strategiassa kirjatut vihreän siirtymän tavoitteet. Asiaa edistämään elinvoimalautakunta nimesi työryhmän, jonka muodostavat kaupungin johtoryhmä sekä kaupungin ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski.

Työryhmä on viimeisen puolen vuoden ajan työstänyt ilmasto-ohjelmaa ja sen runko alkaa olla valmis.

– Prosessi on edennyt varsin mukavasti. Minä tuon työryhmään oman ammattitaitoni ja johtoryhmä taas tuntee kaupungin tarpeet ja erityispiirteet parhaiten. Yhteistyössä olemme laatineet jo paljon valmista tekstiä, joka vaatii nyt lisätyöstöä ja tiivistämistä, Ylikoski kertoo.

Ilmasto-ohjelmalla halutaan lisätä vaikuttavuutta ja huolehtia ympäristöstämme niin kaupungin asukkaiden kuin yritysten näkökulmasta. Vaikuttavuuden vahvistamiseksi kunnassa on pohdittava, mitä ovat kunnan omat teot, joilla ympäristöasioita voidaan edistää.

– Keskeistä on kuntalaisten kannustaminen mukaan ilmastotekoihin. Ilmasto-ohjelma on tässä tärkeä työkalu.

Kuvassa aurinko kajastaa metsän reunasta, kuvan etualalla on puolukan varpuja, joissa marjoja. Kuva esittää mäntymetsää ilta-auringossa.
Kokemäen upea luonto on suojelemisen arvoinen ja siihen myös ilmasto-ohjelmalla tähdätään.

Konkretiaa kuntalaisille

Ilmastoasiat ovat olleet runsaasti esillä julkisessa keskustelussa jo reilun viidentoista vuoden ajan. Myös ilmasto-ohjelmia on tehty tuona aikana paljon ja monien eri tahojen toimesta. Vaikka kunnilla ei olisikaan ollut omaa ilmasto-ohjelmaa, niiden ilmastovaikutuksia on laskettu jo pitkään valtakunnallisten toimien myötä.

– Paljon on jo tehty ja moni asia on jo kehittynyt niin, että kuntien ympäristövaikutukset ovat pienentyneet, vaikkei asiaan olisi kunnassa kiinnitetty itse huomiota, Ylikoski muistuttaa.

Kokemäellä ilmasto-ohjelmaa on työstetty harkiten. Siitä halutaan tehdä niin selkeä ja järkevä, että se on helppo jalkauttaa kaikkien kokemäkeläisten arkeen.

– Kun tavoite on kirkas ja selkeä, ilmasto-ohjelmasta tulee myös vaikuttava. Haluamme kannustaa etenkin kuntalaisia konkreettisiin tekoihin, kuten energia-asioiden huomioimiseen vaikkapa remontoinnin tai uuden rakentamisen yhteydessä, Ylikoski kuvailee.

Yksi ilmasto-ohjelman tavoitteista on kehittää rakentavaa yhteistyötä yritysten kanssa niin, että se edistää niin kunnan kuin yritysten ilmastotoimia. Vastuullisuus on yrityksille kilpailuetu, ja kaupungille on tärkeää tukea vastuullisuustekoja proaktiivisesti.

Kuvassa Kokemäen kaupunginvirasto
Kokemäen kaupungin elinvoimalautakunta nimesi ilmasto-ohjelmatyöryhmän, jonka muodostavat kaupungin johtoryhmä sekä kaupungin ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski.

Vihreän siirtymän Kokemäki

Kokemäen kaupungin tuoreessa strategiassa on huomioitu ilmastoasiat yhtenä neljästä painopistealueena. Ylikoski kiitteleekin kaupunkia modernista ja ajankohtaisesta strategiasta ja uusista tavoitteista.

– Pidän Kokemäkeä vilpittömästi erinomaisena esimerkkinä siitä, miten hienosti ympäristöasiat on otettu nyt huomioon.

Seuraavaksi ilmasto-ohjelman työstöä jatketaan työryhmän järjestämän seminaaripäivän aikana kerätyn palautteen perusteella. Tavoitteena on selkeästi jäsennelty paperi, jonka valmistelua ei hätiköidä, vaan prosessille annetaan sen tarvitsema aika.

Lisäksi ilmasto-ohjelman valmisteluissa tullaan vielä osallistamaan paikallisia toimijoita, kuten yrityksiä ja luottamushenkilöitä. Kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla on keskeinen rooli onnistuneen ilmasto-ohjelman toteuttamisessa, sillä yksin suuria muutoksia ei saada aikaan, vaan onnistuminen vaatii yhteistyötä. Kaupungilla on tässä yhteistyössä suunnannäyttäjän rooli.

– Minulla on vahva usko siihen, että onnistumme prosessissa ja Kokemäki saa toimivan ilmasto-ohjelman! Pelkkä paperi itsessään ei vielä synnytä muutosta, vaan tarvitsemme tähän koko yhteisön tuen. Loppujen lopuksi ilmasto-ohjelmaa tehdään ihmisille ja yrityksille, kaikille Kokemäkeläisille, Ylikoski summaa.

Artikkeli on julkaistu myös Sydän-Satakunnassa.