Koronainfektion ilmaantuvuus Satakunnassa on jyrkässä nousussa ja on todennäköistä, että omikron -muunnos leviää nopeasti myös Kokemäellä, sillä tällä hetkellä lieviä tartuntoja saavat myös rokotetut henkilöt. Koronarokotteet ovat kuitenkin erittäin tärkeitä ja suojaavat hyvin vakavilta infektioilta.

Alla listattuna Kokemäen kaupungin toimintaa rajoittavat/ohjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet ovat voimassa 10.1.2022 alkaen.

 

Kaupungintalo ja työllisyyspalvelut

 • Tiloihin ei tulla oireisena.
 • Kaupungin tiloihin tultaessa pestään/desinfioidaan kädet. Kaupungin tiloissa suositellaan vahvasti käyttämään maskia.
 • Työntekijät käyttävät kaupungin tiloissa maskia aina, jos eivät työskentele yksin.
 • Kaikki mahdolliset kokoontumiset pyritään järjestämään etänä. Jos pienimuotoisia kokoontumisia järjestetään, kaupungin työntekijöiden tulee käyttää niissä aina maskia ja muille osallistuville suositellaan vahvasti niiden käyttöä.
 • Jatketaan STM:n ohjauksen mukaisesti laajamittaista etätyötä, jos työtehtävät sen sallivat. Kaupungintalolla osastojen asiakaspalvelu turvataan.
 • Henkilökunnan kahvio pysyy suljettuna toistaiseksi.

Varhaiskasvatus ja koulut

 • Koulut jatkuvat 10.1.2022 lähiopetuksena.
 • Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena.
 • Varhaiskasvatukseen/kouluihin tultaessa pestään/desinfioidaan kädet sekä varsinkin maskittomille korostetaan hyvän yskimishygienian merkitystä.
 • Vältetään muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella.
 • Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään.
 • Perusopetuksessa opetusryhmät pyritään pitämään erillään koko koulupäivän ajan. Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja hygieniaan.
 • Ei järjestetä tapahtumia, joissa lähikontakteja syntyy. Kaikki mahdolliset kokoontumiset järjestetään etänä. Jos pakottavasta syystä kokoontumisia järjestetään, kaupungin työntekijöiden tulee käyttää niissä aina maskia ja muille osallistuville suositellaan vahvasti niiden käyttöä.
 • Käytetään henkilökunnan taukotiloja vain välttämättömässä tarpeessa, ja silloinkin noudattaen riittävää väljyyttä.
 • Suositellaan vahvasti, että yli 10-vuotiaat käyttävät kasvomaskeja (3.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat). Lisäksi kaupunki suosittelee, että oppilaiden/opiskelijoiden tulisi käyttää maskia koulukuljetusten aikana, ainakin silloin kun samassa kyydissä on mukana yli 10-vuotiaita.

 

Kirjasto-, nuoriso – ja vapaa-aikapalvelut

 • Toimintaan ei osallistuta oireisena.
 • Kaupungin tiloihin tultaessa pestään/desinfioidaan kädet.
 • Ei järjestetä tapahtumia, joissa lähikontakteja syntyy.
 • Käytetään kasvomaskia, mikäli riittäviä turvavälejä ei pystytä pitämään.
 • Rajoitetaan tarpeen mukaan asiakaspaikkoja.
 • Kaupungin liikuntatilat ja uimahalli ovat suljettu 15.1.2022 saakka.
  • Sulku ei koske vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa, Saattajilta ja yli 16-vuotiailta ohjaajilta tulee vaatia koronapassia. Toiminnan järjestäjä vastaa koronapassitarkistuksista.
  • Liikuntatilojen osalta sulku ei koske perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Kansalaisopisto

 • Kevätlukukausi alkaa 31.1.2022.

 

Kokemäellä 7.1.2022

Kaupungin johtoryhmä