Etelä-Suomen aluehallintovirasto lähettää oheisena ilmoituksen hakemusasian kuuluttamisesta, joka pyydetään julkaisemaan kuntalain 108 §:ssä säädetyn mukaisesti kunnan verkkosivuilla viipymättä ja pitämään nähtävillä 9.2.2022 saakka.

Pyydän saada kuittauksen, että vastaanottaja on saanut ilmoituksen hakemuksen tiedoksiannosta.

 

LIITE                 Ilmoitus_kuulutuksesta_kaupunkiin