Aluehallintovirasto on kieltänyt 19.11.2021 tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli viisikymmentä (50) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 22.11. – 22.12.2021.

Määräyksen ajan Kokemäen kaupunki edellyttää EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä kaupungin sisätiloissa järjestämissä avoimissa tilaisuuksissa. Koronatodistuksen esittäminen koskee yli 16-vuotiaita. Jos osallistuja ei esitä todistusta, häneltä evätään pääsy tapahtumaan. Todistus kysytään, jos olettamana on yli viidenkymmenen hengen osallistuminen tilaisuuteen. Koronatodistuksen saa kanta.fi-sovelluksesta tai terveysasemien lääkärivastaanotolta. Myös neuvolan osastonsihteeri Teija Laaksoselle voi jättää pyynnön koronatodistuksesta (puh. 044 450 3141, puhelinaika ma–pe klo 12–13, muina aikoina voi jättää soittopyynnön tekstiviestinä).

Koulujen ja päiväkotien yleisölle ei avoimissa tilaisuuksissa noudatetaan THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 12.10.2021 päivättyä suositusta.

Olemassa olevan tilannekuvan perusteella korona-aika ei valitettavasti ole ohi, vaan terveydenhuollon kuormitus on tällä hetkellä alueellamme korkeimmillaan pandemian aikana. Kaupunki toivoo rokottamattomien yli 12-vuotiaiden asukkaidensa ottavan rokotteen ja että kaupunkilaiset seuraavat ja noudattavat edelleen voimassa olevia alueellisia suosituksia.

22.11.2021
Kaupungin johtoryhmä