Turun hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen 15.11.2021 nro 21/0164/1 (dnro 00870/20/2299) Juhani Oksasen valitukseen Kokemäen kaupunginhallituksen päätöksestä 27.4.2020. Kaupunginhallitus on tällöin päättänyt hylätä Oksasen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 6.4.2020.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.

Turun hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Kokemäen kaupunginvirastossa ajalla 18.11.-18.12.2021.

Kokemäki 17.11.2021

Kokemäen kaupunginhallitus