Ilmoitus kuulutuksesta
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Kettulan metsästysseura r.y.
Dnro ESAVI/22920/2021
Asia: Kettulan haulikkoradan ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.11.–17.12.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.