Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Kirkkokallion asemakaavahankkeesta.

Tilaisuuteen ei ole etäyhteyttä.

Kirkkokallion asemakaavan muutos ja laajennus

Kokemäen kaupunki on 19.10.2021 käynnistänyt Kirkkokallion asemakaavahankkeen Peipohjan vesitornin ja Linjatien välisellä alueella.
Alue on maakuntakaavassa varattu pääosin taajama- ja työpaikkatoimintojen alueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä ja sitä täydennetään koko kaavatyön ajan.
Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.10.2021 § 307 päättänyt asettaa kaavan luonnosvaiheen nähtäville.
Mielipiteitä kaavahankkeesta voi esittää maankäyttöinsinöörille, puh. 040 488 6210.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Mikko Eskola
Maankäyttöinsinööri
Kokemäen kaupunki
mikko.eskola@kokemaki.fi
p. 040 488 6210