Kaavahanke sijaitsee Peipohjan vesitornin ja Linjatien välisellä alueella valtatien ja radan välissä.

MRL 63 §:n mukaisesti Kokemäen kaupunki ilmoittaa käynnistäneensä 18.10.2021 Kirkkokallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnan ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville.
OAS on nähtävillä kaupungin internetsivuilla: www.kokemaki.fi ja teknisen toimiston ilmoitustaululla kaupunginviraston aukioloaikoina koko kaavahankkeen ajan ja sitä uusitaan kaavatyön edistyessä. Muistutukset tulee osoittaa nähtävilläoloaikana Kokemäen kaupunginhallitukselle, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, tai sähköpostilla osoitteeseen: kokemaki@kokemaki.fi.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koko kaavatyön ajan.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Mikko Eskola, 040 488 6210 tai mikko.eskola@kokemaki.fi