Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma; Kokemäki

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen aloittamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutus on julkaistu 22.9.2021, Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä ja palautteissa tavoitat hankkeen viestinnän sähköpostiosoitteesta tapo.tasoristeykset@vayla.fi

Väyläviraston projektipäällikkönä toimii Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808, etunimi.sukunimi@vayla.fi