Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 ja 46 §:ien mukaisesti asetetaan julkisesti nähtäville Opistontien katusuunnitelma. Suunnitelma on nähtävillä kaupungin internet-sivuilla ja Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki 9.-23.9.2021 välisen ajan. Kaupunginvirasto on avoinna arkisin klo 9-11 ja 12-15.

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki tai sähköpostitse kokemaki@kokemaki.fi nähtävilläoloaikana.

Lisätietoja katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195.

Kokemäki 31.8.2021
Tekninen- ja ympäristölautakunta

KAU46225_K1-1_Asema_20210819
KAU46225_K2-1_Pituusleikkaus_20210819
KAU46225_K2-2_Pituusleikkaus_20210819