Kokemäen kaupunki laatii uutta kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategia on kaupungin toiminnassa yksi keskeisimmistä työkaluista, jonka tavoitteena on osoittaa suuntaviivat, kuinka kaupunkia viedään eteenpäin. Kuntastrategian perusteet määritellään kuntalaissa ja se luo pohjaa muun muassa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseen sekä henkilöstöpolitiikkaan. Tämä kysely on tehty kuntalaisten näkemyksien kartoittamiseen siitä, mitä kuntalaiset näkevät keskeisimmiksi suuntalinjoiksi, joita kaupungin tulee seuraavan neljän vuoden ajan seurata.

Kyselyyn pääset vastaamaan joko käymällä täyttämässä Kokemäen kirjastossa paperisen kyselylomakkeen tai sähköisesti tämän linkin kautta.

Kyselyyn pääsee vastaamaan heinäkuun loppuun saakka.

Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 10 minuutin ajan, kiitos kun osallistut kaupunkimme kehittämiseen!