Koomanojantien itäosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnosvaiheen nähtävilläolo pääkirjastossa 24.6. – 6.8.2021 Kuulutus

Kaavaluonnoksen OAS ja aineisto on myös nähtävillä kaupungin internetsivulla  Asemakaavat

Kaupunginhallitus
21.6.2021