Ajan koronarokotukseen voivat varata kaikki 16 vuotta täyttäneet sekä 12-15-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat.

Ajanvaraus netissä:
https://secure.vihta.com/public-ng/kessote/
Ajanvaraus puhelimitse:
arkisin klo 8:00–10.00: Puh. 02 677 3930

HUOM! Uudet koronarokotukset on keskitetty
Eurajoen ja Kokemäen terveysasemille.

Kessoten koronarokotetiedote