Kokemäen ympäristölautakunta on päättänyt 25.5.2021 kokouksessaan asettaa uuden rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Kokemäen kaupungintalolla pyydettäessä. Ne, joiden oikeutta tai etu­a tämä asia saattaa koskea, voivat tehdä asian käsittelyä varten kirjallisen muistutuksen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan 30.6.2021 mennessä (viraston aukioloaikana) kirjallisena Kokemäen kaupungin ympäristölautakunnalle PL 27 32801 KOKEMÄKI. Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Kokemäen kaupungin kotisivulla 27.5. – 30.6.2021.

Rakennusjärjestysehdotus

Rakennusjärjestyksen karttaliite