Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo työllisyyden kuntakokeiluja valtakunnallisesti kaikissa kokeiluun osallistuvissa kunnissa.

Aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kokeilukunta toiminut voimassa olevien lakien mukaisesti järjestäessään työvoima- ja yrityspalveluja. Virasto totetuttaa suunnitelmaperusteista valvontaa, joka voi sisältää myös tarkastuskäyntejä kuntiin.

Aluehallintoviraston tiedote