NRC Group Finland on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Kokemäen rautatieaseman ratapihalla Peipohjassa. Melupäästö aiheutuu sepelin lastauksesta junavau­nuun. Toiminnan kestoksi on ilmoitettu 27.4.–2.5.2021, arkipäivinä kello 19 – 04 välinen aika, lauantaina kello 6 – 18 ja sunnuntaina kello 5 – 17.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis­ta.

 

Päätöksen kuulutus

Valitusosoitus