Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9–20.

Kokemäen kaupunginvaltuustoon valitaan 1.8.2021 alkavaksi valtuustokaudeksi 27 valtuutettua ja näille varavaltuutettuja. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla voi olla ehdokkaita enintään 40.

Ehdokaslistat

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Essi Piiroiselle tai hänen poissa ollessaan hallinnon sihteeri Leena Kopiolle virka-aikana kaupunginvirastossa, os. Tulkkilantie 2, viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16.00. Aiemmin jätetyt ehdokashakemukset otetaan huomioon, mutta niitä voi tarvittaessa täydentää.

Äänestysalueet ja –paikat

Kokemäellä äänestysalueiden äänestyspaikat varsinaisena äänestyspäivänä ovat seuraavat:

Äänestysalue                           Äänestyspaikka               Osoite
001 Tulkkila ja Kakkulainen     Koulukeskus                    Haapionkatu 13
002 Peipohja                           Sataedu Kokemäki           Suoratie 1
003 Kauvatsa                          Kauvatsan paloasema      Yttiläntie 277
004 Riste                                 Risten koulu                     Risteentie 408

Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään 26.5.–8.6.2021. Kokemäen ennakkoäänestyspaikkoina toimivat

1. Kokemäen kaupunginvirasto, Tulkkilantie 2
ke 26.5.2021 – pe 28.5.2021 klo 9–18
la 29.5.2021 – su 30.5.2021 klo 10–16
ma 31.5.2021 – pe 4.6.2021 klo 9–18
la 5.6.2021 – su 6.6.2021 klo 10–16
ma 7.6.2021 – ti 8.6.2021 klo 9–18
7.-8.6.2021 mahdollista äänestää myös ulkona

2. Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277
to 27.5.2021 klo 12–17
to 3.6.2021 klo 12–17

Kotiäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen halukkuudesta on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, os. PL 27, 32801 KOKEMÄKI, leena.kopio@kokemaki.fi, puh. 040 488 6104 viimeistään ti 1.6.2021 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä kaupungintalon neuvonnasta saatavalla lomakkeella.

Kokemäki 21.4.2021
Keskusvaalilautakunta