Ikääntyneiden palveluista vastaa nyt Kessote

Kokemäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden vaihteessa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessote) tuotettavaksi. Sen myötä myös ikääntyneiden palveluihin on tullut pieniä muutoksia. Pääasiallisesti palvelut ovat säilyneet Kokemäellä ennallaan.

Kessoten palvelut tukevat ikäihmisten kotona selviytymistä. Avun- ja palveluntarve kartoitetaan aina kotikäynnillä ja palvelusuunnittelussa huomioidaan yksilölliset tarpeet. Lisätietoa ikäihmisten palveluista saa ikäihmisten neuvontapuhelimesta, joka aloitti toimintansa vuodenvaihteessa. Neuvontapuhelin palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 044 450 3500. Koko Kessoten yhteinen neuvontapalvelu auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö ei ole varma, mihin tahoon olla yhteydessä.

Kessoten myötä ikääntyneiden palveluissa on tapahtunut pieniä muutoksia. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on kotisairaalan palveluiden ympärivuorokautisuus. Uudistus mahdollistaa 24/7 toimivan kotisairaalan koko Kessoten alueella Eurajokea lukuun ottamatta.

Muutoksen tavoitteena on asiakasmaksujen kohtuullistaminen.

Muutoksia on tapahtunut myös sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa ja myöntämisperusteissa. Maksuja on yhdenmukaistettu ja tämä näkyy myös tehostetun palveluasumisen maksuperusteissa. Maksuperusteiden muutokset ovat osa laajempaa asiakasmaksulain muutosta, joka astuu voimaan 1.7.2021. Muutoksen tavoitteena on asiakasmaksujen kohtuullistaminen.

Myös henkilöstössä on Kessoteen siirryttäessä tapahtunut pieniä muutoksia. Pitkäaikaisen tehostetun asumisen palvelu- ja maksupäätöksistä vastaa nyt asumispalvelupäällikkö Jaana Tuokkola. Aiemmin Kokemäellä vanhuspalvelupäällikkönä toiminut Kirsi-Marja Polo on nyt Kessoten avopalvelupäällikkö ja vastaa kotiin annettavista palveluista. Kotihoidon esimiehenä jatkaa Kaarina Kivenmaa. Kokemäellä sijaitsevan palvelukeskus Henrikinhovin henkilöstö on pysynyt samana.

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Alueen väestöpohja on noin 30 400 asukasta.

Kuntayhtymän toimipisteet sijaitsevat Harjavallassa, Kokemäellä (toimipiste myös Kauvatsalla), Eurajoella (toimipiste myös Luvialla) sekä Nakkilassa.