Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus on julkaistu 17.3.2021, Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 17.3.2021 – 16.4.2021.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808, etunimi.sukunimi@vayla.fi.