Kokemäen kaupunki on perustanut korona-pandemian alussa ikääntyneiden palveluneuvontanumeron sekä tarjonnut kauppa- ja asiointiapua erityisryhmille ja ikääntyneille kuntalaisille.

Korona-pandemiatilanteen nyt rauhoituttua Kokemäen kaupunki palaa edellä mainittujen palveluiden osalta normaaliin toimintamalliin 20.7.2020 alkaen. Kauppa- ja asiointiapua järjestetään edelleen kotihoidon asiakkaille ja palveluneuvontaa saa tarpeen mukaan.

Kesän aikana palveluneuvontaa ja ohjausta saa mm. sosiaalitoimistosta, puh. 040 488 6232 ja kotiin annettavia palveluita voi tiedustella kotihoidon toimistosta, puh. 040 488 6240.

 

Kokemäellä 17.7.2020

Perusturvajohtaja