Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 ja 46 §:ien säätämässä tarkoituksessa asetetaan  Koulupolun ja sen viereisen autopaikkojen korttelin nro 128 suunnitelma julkisesti nähtäville 2. – 16.7.2020 väliseksi ajaksi.

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen Kokemäen kaupunki, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki tai sähköpostitse kokemaki(at)kokemaki.fi viimeistään 16.7.2020.

Kokemäki 23.6.2020

Tekninen lautakunta

Suunnitelma