Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 20.5.2020 klo 13.00.

”Villiönsuvannon kaivaukset ovat laajuudessaan ja tuloksiltaan ainutlaatuiset Suomen rautakauden tutkimuksessa. Lokakuussa 2019 aloitetuissa ja kesäkuussa 2020 päättyvissä kaivauksissa tullaan tutkimaan varhaisen rautakauden asuinpaikkaa yli hehtaarin kokoiselta peltoalueelta.

Paalutalojen perustusten rivejä on löydetty reilusti yli kymmenen ja niistä muodostuu ainakin kuuden eri rakennuksen osia.” FT Kari Uotila, Muuritutkimus Oy / johtaja.

Villiönsuvannon kaivausalue. Kuva: Jere Leppänen, Muuritutkimus Oy.Muuritutkimus Oy tekee arkeologisia kaivauksia rautakautisella asuinpaikalla Kokemäellä. Kohteena on omakotitonteiksi kaavoitettu Villiönsuvannon alue. Kevään tutkimukset aloitettiin huhtikuun lopussa ja ne ovat jatkoa syystalvella tehdyille koetutkimuksille ja kaivauksille. Nyt tehtävät kenttätyöt jatkuvat kesäkuun alkupuolelle. Kaivaukset ovat aikataulussa ja budjetissa. Avoimena on vielä noin 4000 neliömetrin kokoinen tutkimusalue.

Villiönsuvannon muinaisjäännöskohde löytyi pellolla tehtyjen metallinilmaisintoiminnan ja niitä seuranneiden arkeologisten koetutkimusten seurauksena syksyllä 2019. Laajemmat muinaismuistolain mukaiset arkeologiset tutkimukset tulivat ajankohtaisiksi alueen kaavoitus- ja rakennussuunnitelmien myötä.

Alue sijaitsee aivan Kokemäenjoen pohjoisrannalla, ja sen ympäristöstä tunnetaan useita rautakautisia ja keskiajan muinaisjäännöksiä.

Nuorempien pelto-ojien väleissä erottuvat kuopat ovat rautakaudelta. Kuva: Jere Leppänen, Muuritutkimus Oy.
Villiönsuvannon kaivausalue. Kuva: Jere Leppänen, Muuritutkimus Oy.

Syksyllä 2019 havaittiin jo selkeitä merkkejä rautakautisesta asutuksesta. Näille saatiin vahvistusta, kun kasvijäänteistä (dos. Terttu Lempiäinen/TY) tehtyjen uunituoreiden luonnontieteellisten ajoitusten (dos. Markku Oinonen/HY) perusteella alueen liesiä on käytetty varhaisella rautakaudella (n. 400–200 eKr.) ja vuonna 2019 esiin tulleen paalutalon alustava ajoitus on noin 500 jKr.

Keväällä 2020 jatkettujen tutkimusten tuloksena asuinpaikkajäänteiden on todettu jatkuvan tiheinä ryppäinä Kokemäenjoen rantaa kohti. Alueelta on vähintään kuuden rautakautisen rakennuksen jäänteitä. Rakennukset hahmottuvat niiden rakenteissa käytettyjen puupaalujen maahan jättäminä jälkinä, paalunsijojen linjoina. Samalla alueella on myös kymmenisen tulisijaa, maahan kaivettua liesikuoppaa.

Esinelöytöinä kaivauksilta on saatu rautakautisen asutuksen jälkeensä jättämiä saviastian palasia, palanutta savea ja savitiivistettä sekä rautainen sirppi ja rautaniittejä.

—————-

Lisätietoja:    Tutkimusjohtaja FT Kari Uotila, 050-528 7360 / Muuritutkimus Oy
Arkeologi FM Sanni Salomaa, 040-419 2207 / Muuritutkimus Oy
Tavoitettavissa ke 20.5. klo 17.00 asti, pe 22.5. 8–16