Rakennustyöt Ville Kauppi on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Haapionkatu 21. Toiminnan kestoksi on ilmoitettu 27.4. – 8.5.2020. Melu- ja tärinä aiheutuu rakennuksen paalutustyöstä. Toiminta tapahtuu maanantaista perjantaihin kello 7-18.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis­ta.

Päätöksen kuulutus

Valitusosoitus