Rakennepurku M&K Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Hakatie 6. Toiminnan kestoksi on ilmoitettu 14.4. – 31.5.2020. Melupäästö aiheutuu rakennuksen purkutyöstä. Toiminta tapahtuu maanantaista perjantaihin kello 7-19. Ilmoitus on käsitelty ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis­ta.

Päätöksen kuulutus

Valitusosoitus