Suomen hallitus yhdessä tasavallan presidentin kanssa linjasi 16.3., että Suomi on poikkeuksellisessa tilassa. Poikkeuksellinen tila vaatii poikkeuksellisia toimia.

Aiempien Kokemäellä tehtyjen linjausten mukaisesti varhaiskasvatus ja koulujen esiopetus jatkavat toimintaansa. Huoltajien on kuitenkin huomioitava hallituksen linjaus, jonka mukaan huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Lukion, yhteiskoulun, Tulkkilan koulun, Lähteenmäen koulun ja Tuomaalan koulujen etäopetus jatkuu 13.4.2020 asti. Koulujen tilat suljetaan iltakäytöltä.

Perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus jatkuu keskiviikkona 18.3. niille lapsille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Huoltajat arvioivat tarpeen itse ja ilmoittavat sen viipymättä koulun rehtorille Wilman välityksellä. Lähiopetus järjestetään mahdollisesti keskitetysti.

Hallituksen linjauksen mukaisesti erityisen tuen oppilailla on oikeus lähiopetukseen. Huoltajien tulee ilmoittaa tarve viipymättä koulun rehtorille Wilman välityksellä. Lähiopetus järjestetään mahdollisesti keskitetysti. Erityisen tuen oppilaiden huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Mikäli oppilas edellä mainitun mukaisesti jatkaa lähiopetuksessa, hänellä on mahdollisuus jatkaa iltapäivätoiminnassa.

Lisätietoja:
Timo Niinisalo, Yhteiskoulun rehtori, puh. 040 488 6145
Tarja Sivula, Tulkkilan koulu, puh. 040 488 6157
Elina Kankaanpää, Lähteenmäen koulu, puh. 040 488 6181
Juha-Pekka Pihlman, Tuomaalan koulu, puh. 040 487 7104

Valtioneuvoston linjaus