Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 § 101 hyväksynyt Haapionkadun ja Teljänportin kevyen liikenteen väylien katusuunnitelmat.

Suunnitelmat ovat Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7. – 20.1.2020 välisen ajan Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki.

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse kokemaki(at)kokemaki.fi viimeistään 20.1.2020.

Lisätietoja katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195.

Kokemäki 16.12.2019

KAU45187 – K0 – Yleiskartta
KAU45187 – K1-1 – Asemakuva
KAU45187 – K1-2 – Asemakuva
KAU45187 – K2-1 – Pituusleikkaus
KAU45187 – K2-2 – Pituusleikkaus
KAU45187 – K2-3 – Pituusleikkaus
KAU45187 – K2-4 – Pituusleikkaus