Saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että verkkosivuston sisällöt on helppo lukea ja hahmottaa ja niiden kokoa ja asettelua pystyy halutessaan muuttamaan. Kaikkien sisältöjen (kuten kuvien ja linkkien) pitää olla käytettävissä myös erilaisilla apuvälineillä, kuten näkövammaisten käyttämillä ruudunlukusovelluksilla.

Suomalaiseen lainsäädäntöön on tuotu EU:n saavutettavuusdirektiivin sisältö. Laki velvoittaa kaikkia julkisia toimijoita korjaamaan puutteet verkkosivustojensa ja -palveluidensa saavutettavuudessa tiettyjen siirtymäaikojen kuluessa.

Kokemäen kaupungin verkkosivuston saavutettavuus on nyt tarkastettu WCAG 2.0 AA-tason vaatimuksia vasten ja havaitut puutteet on korjattu mahdollisimman kattavasti. Jatkamme kehitystyötä parhaillaan. Tarkempaa tietoa löydät verkkosivujen saavutettavuusselosteesta.