Kokemäen kaupunki on laatimassa yhdistysohjelmaa. Kyselyn tarkoituksena on selvittää niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita yhdistysten ja kaupungin välisessä yhteistyössä on. Samalla kerätään tietoa myös Kokemäen yhdistysten osaamisesta ja kehittämistarpeista. Kyselyn jälkeen järjestetään työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joiden valmistelussa hyödynnetään myös tähän kyselyyn annettuja vastauksia.

Yhdistyskysely on auki 30.9. saakka.