Julkipanoilmoitus: Ympäristölautakunnan 27.8.2019 myöntämä ympäristölupa Puurox Oy:lle