Maanantaina 29.7.2019 havaittiin Kokemäen kaupungin sisäisessä verkossa tietoturvahyökkäys. Myöhemmin samana päivänä selvisi, että sisäiseen verkkoon ja palvelinympäristöön on päässyt kiristyshaittaohjelma. Tämä aiheuttaa laajaa haittaa Kokemäen kaupungin tietoverkossa. Tämän johdosta Kokemäen kaupungin verkkoliikenne ja sähköiset palvelut ovat toistaiseksi poissa käytöstä lukuun ottamatta kaupungin verkkosivuja.

Tapahtuneesta on haittaa myös kaupungin palveluiden ja toimintojen järjestämisessä. Kaupungin palveluiden järjestämistapaa joudutaan osittain uudelleenorganisoimaan toistaiseksi. Mm. kaupungin sähköpostiliikenne ja maksuliikenne ovat toistaiseksi poissa käytöstä.

Kokemäen kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen Lounais-Suomen Poliisilaitokselle ja poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeellä törkeä datavahingonteko.

Tietosuojaloukkauksen mahdollisuutta ei ole toistaiseksi voitu sulkea pois. Kaupunki tekee työtä asian selvittämiseksi ja mahdollisen tietosuojaloukkauksen poissulkemiseksi. Kokemäen kaupunki on tehnyt ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta.

Kokemäen kaupunki tekee asiassa yhteistyötä mm. Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa.

Tilanteen havaittuaan kaupunki pyrki estämään mahdollisten lisävahinkojen syntymisen. Tietoliikenneyhteyksien ja -järjestelmien palauttaminen on jo osittain aloitettu kiireellisyysjärjestyksessä. Palveluiden normalisoitumiseen kuluvaa aikaa on vielä liian varhaista arvioida.

Kokemäen kaupunki pahoittelee tilanteesta asiakkaileen aiheutunutta haittaa.

Kaupunki tiedottaa asiasta lisää loppuviikon aikana kun uutta tiedotettavaa ilmenee.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Mikko Löfbacka
puh. 040 488 6101