Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § säätämässä tarkoituksessa asetetaan Villiönsuvannon asemakaava-alueen katusuunnitelmat julkisesti nähtäville 13. – 27.6.2019 väliseksi ajaksi Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki.

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse kokemaki(at)kokemaki.fi viimeistään 27.6.2019.

Asemapiirustus
Pituusleikkaus, Niittylänkuja
Pituusleikkaus, Suvanto
Pituusleikkaus, Villiönkatu

Kokemäki 13.6.2019
Tekninen lautakunta