Kuulutus

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen 8.5.2019 (nro 19/0201/3) Esko Hyytin ja Leena Hyytin valitukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 22.6.2017 nro 129/2017/1. Valitus on tehty kalkkuna- ja broilerikasvattamoa koskevassa ympäristölupa-asiassa.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 7.6.2019. Muutoksenhakijan on aikanaan lunastettava korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja suoritettava siitä oikeudenkäyntimaksuna 510 euroa, ellei päätöstä ole säädetty laissa maksuttomaksi tai maksusta ole myönnetty vapautusta.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Kokemäen kaupunginvirastossa ajalla 10.5. – 7.6.2019.

Kokemäki 10.5.2019
Kokemäen kaupunginhallitus