Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019.

Äänestysalueet ja -paikat

Kokemäellä äänestysalueiden äänestyspaikat varsinaisena äänestyspäivänä ovat seuraavat:

001 Tulkkila ja Kakkulainen
Koulukeskus
Haapionkatu 23

002 Peipohja
Sataedun päärakennus
Suoratie 1

003 Kauvatsa
Kauvatsan paloasema
Yttiläntie 277

004 Riste
Risten koulu
Risteentie 408

Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kokemäellä ovat seuraavat:

1.  Kokemäen kaupunginvirasto, Tulkkilantie 2
ke 15.5.2019 – pe 17.5.2019 klo 9 -18
la 18.5.2019 – su 19.5.2019 klo 10 – 16
ma 20.5.2019 – ti 21.5.2019 klo 9 – 18

2. Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277
to 16.5.2019 klo 12 – 17

Kotiäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen halukkuudesta on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, os. PL 27, 32801 KOKEMÄKI, leena.kopio@kokemaki.fi, puh. 040 488 6104 viimeistään ti 14.5.2019 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kokemäki 3.5.2019

Keskusvaalilautakunta